BEBOERINFORMATION

Til beboer i A/B Bispegården

Information om altanprojektet.

21.08.2020

Adem Akgül

Hermed forløbig information omkring foreningens igangværende byggesag. Skrivelsen er udarbejdet i

samarbejde med Jeres byggesagsadministrator og foreningens bestyrelse.

Projekt

Projektet omfatter følgende arbejder:

 Etablering af altaner mod gården jf. tilslutning.

 Etablering af terrassedøre til altaner.

Entreprenør status.

Entreprenøren er nu fundet og det blev Iver Entreprise & Service A/S, der gav det bedste tilbud. Tilbuddet

ligger inden for den vedtaget budgetramme.

Iver Entreprise & Service A/S

Ved projektleder / Kristian Engelbrecht

Mob.: +45 5168 5131

Mail: KE@iver‐entreprise.dk

Tidsplan

Entreprenøren vil frem til primo oktober 2020 udarbejde altanernes konstruktionsprojekt til kommunal

sagsbehandling. I den anledning vil entreprenøren ligeledes registrerer hver enkelt lejlighed i løbet af uge 36

der omhandler:

• Opmåling til terrassedør.

• Registrering/afstem ny radiator placering.

• Registrering af evt. særlig forhold

• Registrering af bærende konstruktioner

Kommunal sagsbehandling kan varer alt fra 8 til 32 uger. Og først efter modtagelse af konstruktions

byggetilladelsen kan entreprenøren sætte altaner og døre i produktion.

Alt i alt forventes byggearbejdet påbegynder, marts/april 2021

Varsling / advisering fremadrettet.

Entreprenøren vil fremadrettet kommunikere via adviseringer/varslinger i opgangende, derudover en individuel

varsling i Jeres postkasse, såfremt entreprenøren skal have adgang til din lejlighed.

Advisering i opgange sker 2‐3 uger forinden en aktivitet, med kort orientere om kommende arbejder.

Hvis/når entreprenøren skal have adgang til din lejlighed, modtage du ligeledes en individuel varsling i din postkasse

2‐3 dage forinden ønskede adgang. Fornødne praktiske informationer vil fremgå i varslings brevet.

Forholdsregler i forbindelse med COVID‐19

Vi er stadig meget opmærksomme på hele situationen omkring COVID‐19 og bestræber os på at gøre

byggeprocessen så tryg som mulig for alle parter.

Hvis I ønsker, at der skal vises særlige hensyn grundet corona eller husstanden er i karantæne bedes I orientere

entreprenøren i forlængelse af individuel varsling.

Med venlig hilsen

Plan 1 Cobblestone Architects / Cobblestone / Bestyrelsen

IMG_5639.jpg